Shutter Trigger Module Pan PRO 的快門觸發模組

Pan PRO 專用快門觸發模組

NT$ 1,190
數量

技術規格

可以透過 Pan PRO的Link 孔插上快門觸發器模組

內容物:快門觸發器模組,快門線

選購相關配件/產品

Pan PRO 智慧旋轉平台
Pan PRO 智慧旋轉平台
NT$ 19,900

留言提問